INTERVJU

«En av landets beste arbeidsplasser»

Intervju med Elise Samuelsen, HR-ansvarlig i Loyalty

Norges Beste Arbeidsplasser

Great Place To Work (GPTW) er en analytisk medarbeiderundersøkelse som måler ansattes opplevelse av tillitsbasert kultur og ledelse på arbeidsplassen.

For å bli sertifisert må man score over 70% i de fem dimensjonene som måles; rettferdighet, troverdighet, respekt, stolthet og fellesskap. Mange som tar undersøkelsen blir ikke sertifisert, på bakgrunn av de høye kravene. GPTW måles på tvers av alle sektorer og bransjer, og er verdens mest brukte medarbeiderundersøkelse.

Loyalty ble først Great Place To Work-sertifisert i 2018, og har siden den gang bestått den årlige sertifiseringen. Allerede i 2019 satte HR-ansvarlig og styret/ledelsen seg et mål om å havne på listen over Norges topp 50 arbeidsplasser. Tre år senere slo de sin egen målsetting og havnet på en 7.plass. Selskapet jobber hele tiden med å utvikle og forbedre sine prosesser, slik at de alltid sørger for å være den beste arbeidsgiveren for sine medarbeidere. Det var med andre ord aldri tvil om at dette var en milepæl de virkelig jobbet mot.

Elise S Samuelsen
«Jobben med kultur og ledelse er det viktigste vi gjør, og den er kontinuerlig.»
Elise Samuelsen, HR-ansvarlig i Loyalty

Som alle arbeidsgivere landet over, havnet de ansatte på hjemmekontor under korona. For et selskap som har byggetmye av sin identitet på fellesskap og samhold, var dette naturligvis ekstra tøft for både ansatte og ledere.

  • Hvordan jobbet dere med kultur og samhold under disse forholdene?

«Først og fremst måtte våre ledere forstå hvorfor denne jobben var så verdifull – noe de fikk kjenne på under ekstreme forhold da pandemien traff. Det var viktig for oss og få til en "hjemmekontorkultur" som i størst mulig grad speilet den kulturen vi hadde på kontoret. Vi ønsket å skape engasjement og tilhørighet i en hverdag preget av restriksjoner og lite sosialisering, og brukte mye tid på å finne gode løsninger som kunne utføres digitalt. Å få sikret oppfølgingen av hver enkelt ble også mer vesentlig nå enn tidligere og en nøkkelfaktor for trivsel. Jobben ble viktigere enn noen gang, men krevde også mer av alle sammen, så det er fantastisk at det er akkurat i år vi nådde målet vårt» sier Samuelsen.

  • Hvorfor er en slik annerkjennelse viktig for dere?

«80% av de som jobber hos oss er under 30 år, og dette gjør at vi jobber mye med hvordan vi skal beholde dyktige ansatte. Jeg tror dagens arbeidssøkere er ekstremt sultne på mestring og utvikling, noe som stiller høyere krav til arbeidsgivere enn tidligere. Det at vi når målet er i seg selv også et bevis på at vi ivaretar våre medarbeidere.» forteller Samuelsen.

  • Hva mener du er viktig for å tiltrekke dere de beste talentene?

«Hvis vi ser på generasjonen som nå er i 20-årene, så er det tydelig at de er mer opptatt av personlig utvikling og karrieremuligheter. I tillegg ønsker de stabilitet, og stiller større krav knyttet til likhet og mangfold. Det at vi kan tilby dette tenker jeg gir oss en fordel.

  • Hvorfor bør man søke jobb hos Loyalty?

«Har du et ønske om å stå på, jobbe hardt og investere i egen karriere så skal vi sikre at du får alle verktøyene du trenger for å komme dit du vil. Vi tilbyr Norges beste lederutviklingsprogram og har egen salgsskole. Derfor rekrutterer vi også alle våre leder- og administrative-stillinger internt. Vi har skreddersydde karriereløp som gjør at vi kan hjelpe deg på veien mot å nå ditt personlige mål. Ett år hos oss kan gi deg ekstremt mye verdifull erfaring som du ikke kan få andre steder. Man kan se på Loyalty som en utdanningsinstitusjon for unge mennesker som vil lære salg, service eller ledelse.

  • Hva gjør dere videre nå som et av Norges beste steder å jobbe?

«I tillegg til at dette er en gjev annerkjennelse, setter det to streker under svaret på det som er slagordet til Loyalty – kvalitet varer. Arbeidsmarkedet er i endring og vi vil fortsette å utvikle oss som organisasjon for å sikre at vi har fornøyde medarbeidere da de er selve kjernen i organisasjonen vår» avslutter Samuelsen.

Konsulentenes tanker

Det er ingen tvil om at Loyalty er et bra sted å jobbe. Vi tok en prat med konsulentene og fellesnevneren er et unikt godt arbeidsmiljø, men hva mer?

Ordsky2
Bøhlerengen

«Det er et veldig godt miljø hos Loyalty. Dette er et bra sted å starte karrieren sin. Vi har profesjonelle og trygge ledere.» - Kristian Bøhlerengen (26),

Jobbet på Presale-avdelingen i 6 måneder

Helsingeng

«Loyalty er en veldig sosial arbeidsplass, hvor man føler seg inkludert.

Man blir utfordret og blir en bedre versjon av seg selv.» - Elise Marie Helsingeng (24),

Jobbet hos Telenor Utvikling i 1 måned

Rellsmo

«Loyalty er som en familie, et bra fellesskap. De ansatte er hardtarbeidende og tar ikke jobben sin for gitt. Du gleder deg til jobb hver dag hos oss.» - Christian Rellsmo (24),

Jobbet på Telenor Bedrift i 1 år og 4 måneder.

Lien

«Det er et veldig fint arbeidsmiljø, mye muligheter her. Du får lov til å være med å påvirke arbeidshverdagen din.» - Sigbjørn Lien (27),

Jobbet på Telenor Utvikling i 6 måneder

Lund

«Loyalty har et godt arbeidsmiljø. Gode kollegaer som gjør hverandre dyktige. Her blir man både godt ivaretatt og sett av lederne sine.» - Kristoffer Lund (22),

Jobbet hos Telenor Privat i 8 måneder

Hoel

«Loyalty gir deg mange muligheter og kan brukes som et springbrett videre i karrieren din. Her får du både venner og erfaringer for livet.» - Trine Hoel (24),

Jobbet hos Oda i 9 måneder