Personvern

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvilke personopplysninger Loyalty AS (org. nr 992 865 628) ("Loyalty") samler inn, hvorfor vi behandler personopplysningene dine og dine rettigheter. Loyalty vil behandle personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.

Cookies 2


1 Behandlingsansvarlig

Loyalty ved daglig leder er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Vår kontaktinformasjon er Sandakerveien 24D, inngang F2, 0473 Oslo. E-post post@loyalty.no, telefon 21 63 18 88.

2 Personopplysninger som behandles, formål og rettslig grunnlag

Formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke typer personopplysninger vi behandler, vil være spesifikt opplyst eller fremgå av sammenhengen i din kontakt med oss. Loyalty behandler personopplysninger til følgende formål:

2.1 Administrasjon av avtaler og tjenesteutlevering

Loyalty behandler personopplysninger i forbindelse med administrasjon og håndtering av kontrakter inngått med kunder, leverandører etc. Personopplysninger som behandles er navn, telefonnummer, e-postadresse og fakturainformasjon. Det rettslige grunnlaget er kontrakten eller vår berettigede interesse i å oppfylle våre forpliktelser i henhold til kontrakt eller ordre.

2.2 Besvare henvendelser

Loyalty vil behandle personopplysninger for å følge opp henvendelser fra brukere av våre nettsider etc, eksempelvis gjennom vår chat eller vårt kontakt-skjema. Rettslig grunnlag for slik behandling er Loyaltys berettigede interesse i å gi support til våre brukere. Personopplysninger som behandles er normalt navn, telefonnummer og e-post.

2.3 Bruk av Loyaltys nettside

Loyalty vil kunne behandle personopplysninger om besøkende på vår nettside, som blant annet din IP-adresse. Loyalty bruker cookies og informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår nettside, samt å innhente statistikk om bruken av nettsiden. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er Loyaltys berettigede interesse i å opprettholde og vedlikeholde nettsiden, samt å få innsikt i bruken.

2.4 Rekruttering

I rekrutteringsprosessen behandles personopplysninger som er relevante for jobbsøkere, herunder CV, vitnemål, søknad, attester, referanser, personlige egenskaper mv. Formålet med behandlingen er å vurdere aktuelle kandidater. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er enten ditt samtykke eller at behandlingen er nødvendig for å gjennomføre tiltak på din anmodning før en avtaleinngåelse. Personopplysningene innhentes fra jobbsøkeren selv eller rekrutteringsbyrå dersom dette er brukt i rekrutteringsprosessen, samt oppgitte referanser.

2.5 Overholdelse av lovpålagte krav og rettslige forpliktelser

Dette gjelder eksempelvis krav i regnskapslovgivningen, eller for å overholde andre pålegg fra offentlige myndigheter.

2.6 Ivaretakelse av Loyaltys eller tredjeparters rettigheter

Dette gjelder eksempelvis for å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav som vi mener å ha, eller er rettet mot oss fra kunder, leverandører, samarbeidspartnere, andre tredjeparter eller offentlige myndigheter.

3 Oppbevaring av personopplysninger

Loyalty vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålene personopplysningene ble samlet inn for. Dette innebærer blant annet at:

  • Personopplysninger i et kundeforhold eller annet samarbeidsforhold lagres normalt så lenge den aktuelle samarbeidspart eller leverandør er i kontraktsforhold med Loyalty.
  • I en rekrutteringsprosess behandles personopplysninger så lenge rekrutteringsprosessen pågår. Dersom søkeren ikke ansettes, vil vi slette personopplysningene senest innen 6 måneder fra stillingen ble tilsatt, med mindre det gis samtykke til lengre oppbevaring.
  • Dersom behandlingen beror på samtykke, vil behandlingen opphøre når samtykket trekkes tilbake. Et samtykke kan på ethvert tidspunkt trekkes tilbake.

Loyalty vil ikke lagre personopplysningene ut over dette, med mindre det eksisterer annet rettslig grunnlag for fortsatt behandling.

4 Beskyttelse av personopplysninger

Loyalty tar ditt personvern på alvor, og har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot brudd på personopplysningssikkerheten og uautorisert tilgang til og utlevering av personopplysninger.

5 Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Loyalty vil bare utlevere personopplysninger til tredjeparter dersom det er lovlig grunnlag for dette.

Loyalty bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Forholdet til slike databehandlere vil reguleres gjennom en databehandleravtale, som blant annet sikrer konfidensialitet og ivaretakelse av informasjonssikkerhet i alle ledd.

6 Andre nettsider og sosiale medier

Vår nettside inneholder linker eller henvisninger til andre nettsteder. Når du "liker" eller blir medlem av vår Facebook-side eller LinkedIn, vil også dette deles med den aktuelle plattformen. Det samme gjelder for annen aktivitet på våre sider på sosiale medier, som for eksempel innhold du poster og innlegg du liker. Disse nettstedene eller plattformene har egne personvernerklæringer som gir informasjon om hvordan personopplysninger innhentes og behandles. Loyalty anbefaler at du setter deg inn i tredjepartenes egne personvernerklæringer når du besøker og tar i bruk disse nettstedene/plattformene.

7 Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene Loyalty behandler om deg om vilkårene for dette er oppfylt. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og dataportabilitet, hvor vilkårene for dette er oppfylt. Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake.

Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter kan du kontakte oss på post@loyalty.no.

Du har også rett til å klage over vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg til å ta opp eventuelle innsigelser mot Loyaltys behandling av personopplysninger med oss først.

8 Endringer i personvernerklæringen

Den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen vil være tilgjengelig på vår nettside. Ved endringer i Loyaltys behandling av personopplysninger, vil erklæringen oppdateres på nettsiden.

Sist oppdatert: 09.11.2018