MÅLRETTET OG VERDIORIENTERT MØTEBOOKING

EcoOnline

Viking Venture-eid software-selskap med internasjonale ambisjoner har benyttet Loyalty for vekst i hele Norden siden 2016.

Scott graham 5f Nm Wej4t AA unsplash

EcoOnline er størst i Nord-Europa på utvikling av programvare for økt sikkerhet rundt håndtering av kjemikalier. Loyalty leverer verdidrevet møtebooking som krever en høy grad av forståelse for markedet.

Kundens utfordring

Da kunden tok kontakt med oss var de i en vekstfase, og skulle vokse fra å være en en liten norsk aktør til et ledende europeisk software-selskap. Dette krever et høyt volum av nye kundemøter. En utfordring – som gjelder møtebooking generelt – er hvordan man unngår mindre relevante møter og kunder som ikke dukker opp i møtene.

Hold deg oppdatert på kundeservice, callsenter og møtebooking. Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Loyalty leverte

Vi etablerte en kultur for strukturert og forutsigbar kommunikasjon med salgssjefene i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Møtebookerne hadde verktøy for kvalitetssikring av salgssamtalene, og prosessen ble nøye vurdert av flere kvalitetsansvarlige ukentlig.

For Viking Venture er vekst i selskapene en hovedprioritet. Loyalty har vist seg som en svært profesjonell leverandør og leverer alltid møter med høy kvalitet.
- Viking Venture
Suksessfaktorer
  • Møtebookerne jobbet i kundens lokaler for å sikre tett dialog og samkjøre møtebookingen med kundens salgsprosess.
  • Ukentlige individuelle møter med salgssjefene i alle de fire nordiske landene for å sikre at alle landene var tilfredse med leveransen.
  • Loyaltys møtebookingsavdeling fungerte som en potensiell rekrutteringskanal for kunden, som også ga motivasjon til våre konsulenter.
  • Feedback på møtene etter at de er gjennomført, slik at vi raskt kunne snu oss og justere retning ved behov.

Resultater og metode

Tiltakene Loyalty innførte har bidratt til å øke oppmøte til over 90 prosent. Omsetningen av møtene er også økt, noe som gjenspeiler relevansen av møtene.

Vi løste kundens utfordring ved å sette oppfølging av møtebookingen i system. Blant annet hadde vi ukentlige statusmøter med alle salgssjefene over nett, faste tidspunkter for elektroniske tilbakemeldinger på gjennomførte møter, og ukentlig kvalitetssjekk av samtalene – både av kvalitetsansvarlige på avdelingen og sentralt i Loyalty. Vi justerte insentivmodellen til møtebookerne slik at de premieres mer dersom møtet er relevant. Møtebookerne har fått kriteriespørsmål for samtalen som hjelper dem med å kvalifisere eller diskvalifisere møtene.

Etter den initielle vekstfasen fra norsk aktør til nordisk tilbyder, har EcoOnline selv valgt å sette opp møtebookingsavdelingen internt i alle sine europeiske markeder fra 2021.

Dette sier EcoOnline om oss

"Samarbeidet med Loyalty har vært veldig profesjonelt igjennom disse fem årene vi har samarbeidet. Tjenestene Loyalty har levert til våre salgsavdelinger i Norge, Sverige, Danmark og Finland har vært betydelig for veksten vi har hatt fra 2016 til 2020. Nå avsluttes samarbeidet for å lokalisere operasjonen internt i alle land, men samarbeidet med Loyalty har satt en standard for hvordan vi vil drive våre interne operasjoner i tiden som kommer. Takk for samarbeidet."

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hva vi kan tilby din bedrift.