Visolit

En av Nordens største leverandører av skyløsninger benytter Loyalty for å styrke serviceapparatet

Pexels adrien olichon 3137054

Visolit, tidligere Telecomputing, er i dag et raskt voksende teknologikonsern som har styrket sin geografiske tilstedeværelse i Norden, utvidet andel offentlige kunder, sikret ytterligere bransjekunnskap og styrket seg som partner for digital transformasjon i det nordiske markedet. Den styrkede posisjonen inkluderer vesentlig utvidet tjenesteportefølje innen rådgivning, sikkerhet, integrasjoner og produkter.

Kundens utfordring

Som et resultat av å være et selskap i vekst, genereres flere henvendelser og i takt med det behovet for å styrke serviceapparatet. Det øker også viktigheten av å ha et velfungerende team som raskt kan skalere for volum og kunne håndtere innkommende henvendelser på en god måte.

Resultater og metode

Loyalty har et et supportteam som hjelper kunden med tekniske henvendelser fra sluttbrukere. Dette er alt fra enkle henvendelser om passordbytter eller brukertilganger til mer omfattende saker av teknisk karakter. Teamet består av håndplukkede ressurser med relevant erfaring til å løse oppgavene, samt en egen dedikert leder som sikrer daglig oppfølging.

For at teamet skal være rustet til å levere god kundeservice, både effektivt og med ønsket kvalitet, samarbeider Loyalty og Visolit tett om kompetanseheving. Kontinuerlig og tett oppfølging av supportkonsulentene er også avgjørende, og det stilles høye krav til løsningsgrad.

Pexels panumas nikhomkhai 1148820
Suksessfaktorer
  • Jevnlig feedback på løste saker, for å opprettholde god kvalitet i arbeidet og eventuelle avvik justeres raskt
  • Loyalty sitt team er også en potensiell rekrutteringskanal
  • Jevnlig kompetanseheving for å sikre at alle konsulentene har den nødvendige kompetansen som skal til for å løse de mest tekniske henvendelsene

Dette sier Visolit om oss

Loyalty bistår kundeserviceteamet med kapasitet som kommer godt med ved henvendelser fra sluttbrukere og andre oppgaver av teknisk karakter. God service, tilgjengelighet og riktig kompetanse er nøkkelen til gode kundeopplevelser. Gjennom godt samarbeid og kontinuerlig kompetanseoverføring har Loyalty god forståelse for våre kunders muligheter og utfordringer, sier direktør for kundeservice Odd Fronth-Andersen.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hva vi kan tilby din bedrift.