SERTIFISERING

Great Place To Work

Intervju

GPTW OPPDATERT removebg preview 1 12312434234


Loyalty har vært en Great Place to Work®-sertifisert bedrift siden 2018, og går nå inn i 2022 med vår fjerde sertifisering! Vi er både ydmyke og stolte over at våre medarbeidere opplever Loyalty som et flott sted å arbeide.

Great Place to Work® er et tredjepartsbevis på at organisasjonen oppleves som en god arbeidsplass. Undersøkelsen måler de fem dimensjonene troverdighet, rettferdighet, respekt, stolthet og fellesskap, hvor hver dimensjon må få en score over 70% for at selskapet blir sertifisert. Sertifiseringen er et resultat av en analytisk medarbeiderundersøkelse som måler medarbeidernes opplevelse av en tillitsbasert kultur og ledelse i henhold til en global standard.

Vi har spurt HR-ansvarlig Elise Samuelsen hva det betyr for Loyalty å være en Great Place To Work®-bedrift:

Elise

Hva har Loyalty gjort for å bli sertifisert for fjerde år på rad?

- Da vi gikk inn i det nye året med samme restriksjoner og hjemmekontor, ønsket vi å legge trygge rammer for våre ansatte, samt skape et engasjement i en ellers ensformig hverdag. Derfor valgte vi i 2021 og ha et større fokus på Employer branding, for å opprettholde eierskap, samhold og stolthet hos våre medarbeidere. Employer branding er de aktivitetene vi gjennomfører for å kommunisere hva som gjør Loyalty til en attraktiv plass å jobbe. Etablering på sosiale medier, samt bruk av kommunikasjonsplattformen Workplace har skapt positive ringvirkninger hele veien – sier Samuelsen.

«Det var viktig for oss og få til en "hjemmekontorkultur" som i størst mulig grad speilet den kulturen vi hadde på kontoret»
Elise Samuelsen

Et viktig verktøy Loyalty anvender for å kartlegge arbeidet etter Great Place To Work®, er Winningtemp. Verktøyet måler trivselen i selskapet gjennom ukentlige spørsmålutsendelser til alle medarbeidere. Gjennom svarene dannes en temperaturmåling, som sikrer at organisasjonen har en kontinuerlig oversikt over sanntidsdata i tillegg til den årlige undersøkelsen.

- Winningtemp har gitt oss en god innsikt i hvordan våre ansatte faktisk har det på jobb. Dette har vært et nyttig verktøy for å kunne følge opp tiltak i forbedringen av enkelte områder, og avdekke eventuelle utfordringer som oppstår gjennom et år, sier Samuelsen.

Dimensjonen dere scorer høyest på er Felleskap med hele 89%, hvorfor tror du det er slik?

- Loyalty har alltid vært opptatt av kulturbygging, som utgjør det solide fundamentet i vårt arbeid for et godt felleskap. Våre teamledere bruker mye tid på å bygge internkultur på egne prosjekter, som trolig utgjør den største faktoren i medarbeidernes opplevelse av felleskapet, forklarer Elise. Videre forteller hun at med en god onboarding og oppfølging i starten av arbeidsforholdet, blir man en del av miljøet fra første dag. Loyalty har åpne kontorlandskap som skaper et samhold på tvers av avdelinger, og et sosialt årshjul med aktiviteter og happenings for hele organisasjonen.

«Veldig gledelig å se at medarbeiderne opplevde positiv effekt av tiltakene»
Elise Samuelsen
CEC0785

Hva er veien videre for å bli Great Place To Work®-sertifisert bedrift for 5. året på rad?

- I tillegg til de tiltakene vi gjør i dag, ønsker vi i større grad å ta samfunnsansvar. Vi ser på hvordan vi kan forbedre selskapets miljøarbeid gjennom å bli en miljøfyrtårnsertifisert bedrift. Det er viktig for oss å være fremtidsrettet, samt etterleve viktige verdier i dagens samfunn, sier Samuelsen. Videre forteller hun at Loyalty ønsker å øke graden av stolthet, samt bygge videre på de kjerneverdiene organisasjonen har.

- Vi ønsker først og fremst at alle medarbeidere gleder seg til å gå på jobb. Vi ser på oss selv som en talentfabrikk, som alltid ønsker å bistå i de ansattes utvikling og videre karriere. Vi er stolte av det gode felleskapet vi har, og skal fortsette med den viktige kulturbyggingen som gjør Loyalty til en god arbeidsplass, konkluderer Samuelsen.