Sett kunden først

KUNDESERVICE

Dine kunder er det viktigste vi forvalter

Gjennom trygge prosesser og rutiner bygger vi varige kundeforhold.

Vi hører ofte at «vår kundeservice er for komplisert, dette kan vi kun gjøre internt». Det går som regel på bekostning av kundeopplevelse og kan medføre økte kostnader. Med lang erfaring og høy kompetanse, vet vi hva som kan gjennomføres ved outsourcing av kundeservice, og hva som gjøres best med eksisterende drift.

Med erfaring, kompetanse, teknologi og mennesker forsterker og forbedrer vi din kundeservice.

I et samarbeid med Loyalty vil man som kunde erfare at vi har de samme målsetningene, verdiene og presisjonen man selv ønsker i eget kundesenter. Sammen bygger vi opp og drifter effektive, kostnadsorienterte og kundevennlige team som reduserer kostnader, opprettholder høy kvalitet og gir den beste kundeopplevelsen.

Våre medarbeidere blir kundens viktigste medspillere. Vi investerer tid og ressurser for å ivareta ansatte på best mulig måte gjennom veletablerte rutiner og programmer for opplæring og utvikling. Dette understøtter vårt kundefokus og bidrar til økt kundetilfredshet.

Vår styrke er å knytte mennesker med prosesser og teknologi innenfor en definerte rammer. Dette gir en god og profesjonell kundeopplevelse og en effektiv og dynamisk organisasjon.

Loyalty er spesialister på kundeservice. Fordelene med en profesjonell partner er mange.

CEC0757

Fleksibelt

Gi den tilgjengeligheten du selv ønsker for dine kunder. Vi tilbyr åpningstider for kveld, natt, helg og helligdager. Ikke la interne begrensninger hindre god kundeopplevelse og svekke tilfredshet. Hos Loyalty er alt mulig.

Loyalty 15 web

Skalerbart

Velg om vi skal håndtere hele eller deler av din kundeservice - fra enkle oppgaver til de mest komplekse aktivitene. Skaler raskt opp eller ned i perioder med varierende trafikk. Vi lærer raskt, effektiviserer arbeidsmetodikk og hever kompetansen ytterligere.

CEC1220

Innovativt

La digitale medarbeidere øke tilgjengeligheten, effektivisere håndteringen av skriftlige henvendelser og avlaste menneskelige ressurser. Hos oss jobber "mennesket med maskin" og vi sørger for riktig bruk av teknologi for å gi dine kunder den beste opplevelsen.

CEC1490

Smart

Vi samler, strukturerer og analyserer alle data som gir verdifull innsikt om egne kunder, trafikktrender og markedet. Våre funn styrker din kjennskap til kundenes tilfredshet, lojalitet og vil være til nytte for videreutvikling av dine produkter og tjenester.

CEC0749

Trygt

Vær trygg på at dine kunder og din merkevare er i de beste hender. Vi forstår viktigheten av riktig kundebehandling og utfører oppgaven med høyeste kvalitet, i alle ledd. Alt vi gjør rapporteres og full transparens i alle prosesser er en selvfølge.

CEC0840

Lønnsomt

Reduser kostnader gjennom effektivisering av drift og økt salg. Vi gjør som regel mer med færre hoder. At ansvaret for rekruttering, opplæring og trening av ansatte ligger hos oss reduserer kostnadene knyttet til kundeservice ytterligere.

Snakk med oss

Kenneth Eriksen

Kenneth Eriksen

Salgsansvarlig

T: +47 932 86 295

E: kenneth.eriksen@loyalty.no

Christian Habbestad

Christian Habbestad

Daglig leder

T: +47 936 86 747

E: christian.habbestad@loyalty.no

CEC8900

Sindre S. Sæther

Partner / CTO

T: +47 470 27 833

E: sindre.saether@loyalty.no

Christopher Nielsen

Christopher Nielsen

Kundeansvarlig

T: +47 975 81 918

E: christopher.nielsen@loyalty.no